023 532 0434

DE BEVALLING

De geboortedag van jullie kind is heel speciaal, bijzonder en een flinke klus. Iedere bevalling verloopt anders en wij zijn erbij om de bevalling zo goed mogelijk te begeleiden. Een gezond kind en een gezonde moeder is het allerbelangrijkst.

1. Voorbereiding

Een goed verloop van de bevalling kan worden bevorderd door een goede voorbereiding. Een goede start is vertrouwen hebben in jezelf, de zwangerschap en de mensen die ondersteunen tijdens de bevalling. Door je bewust voor te bereiden en onzekerheden uit te spreken, voorkom je angst en onwetendheid.

Tussen de 32-36 weken nemen wij extra tijd tijdens het spreekuur om de bevalling te bespreken, mogelijk willen jullie gebruik maken van een geboorteplan. Een geboorteplan is een document waarin je verwachtingen en wensen rondom de bevalling beschrijft.

Bij 36 weken nemen we met elkaar door wanneer het belangrijk is dat je ons belt als je bevalling begint. Vergeet niet dat je ons altijd mag bellen bij ongerustheid.

Bij ons kun je online jouw persoonlijke geboorteplan opstellen. Deze wordt na het opstellen direct naar je e-mail verstuurd en wij ontvangen een kopie van jouw geboorteplan zodat we direct op de hoogte zijn

Jullie zijn ook uitgenodigd voor onze voorlichtingsavond die gegeven wordt in samenwerking met de gynaecologen van het Spaarne Gasthuis. Je kan je voor deze avond aanmelden op de site van Rondom.

2. Plaats

De bevalling begint altijd thuis. De geboorte van het kind moet zich eerst aandienen door de komst van de weeën of door het verlies van vruchtwater. De plek waar jij uiteindelijk gaat baren, beslis je zelf, als het medisch verantwoord is. Het moet een plek zijn waar jij je veilig voelt. Dit is voor de ene vrouw thuis en voor de andere in het ziekenhuis. Indien er geen medische redenen zijn zullen wij thuis of in het ziekenhuis (poliklinisch) de bevalling begeleiden. Indien complicaties optreden dan zullen wij zorgen voor een goede overdracht naar de gynaecoloog of kinderarts. Zolang de zwangerschap ongecompliceerd verloopt en de bevalling zich na 37 weken en vóór de 42 weken aandient mogen jullie zelf beslissen waar jullie willen gaan bevallen. 

3. Contact

Vanaf de 37e zwangerschapsweek mag je thuis – of op eigen verzoek in het ziekenhuis – bevallen. Het is dan niet meer te vroeg. Bloed-en slijmverlies, vruchtwaterverlies en weeën (regelmatige samentrekkingen van je baarmoeder die pijnlijk zijn) zijn de signalen die er op wijzen dat de bevalling op gang is of op gang gaat komen. Niet in alle gevallen is er bij deze signalen direct aanleiding om te bellen. Weeën kunnen in het beginstadium weer verdwijnen; bij een beetje bloed en slijmverlies kan de bevalling ook nog wel een week op zich laten wachten.

4. Wanneer bel je ons? 

TIPS

Om goed en vlot te bevallen heb je goede weeën nodig en om die te krijgen moet je je veilig voelen en vertrouwen hebben in het proces. Dus bij onzekerheid bel je ons. Zeker als je voor de eerste keer gaat bevallen, kan de bevalling lang duren. De weeën zullen – na een periode van onzekerheid of dit het nu is – steeds vaker komen en pijnlijker worden. Als er regelmaat in komt, om de 4-5 minuten en als de wee zelf ongeveer 60 seconden aanhoudt zal de ontsluiting waarschijnlijk beginnen.

Dit ontsluitingsproces zal – na elkaar steeds sneller opvolgende en steeds pijnlijker weeën – eindigen in een periode vrijwel zonder pauzes, waarna de persdrang zal beginnen. In deze laatste periode zal je ons zeker nodig hebben en dus bellen. Maar bel ons ook als het anders gaat dan je verwacht, bijvoorbeeld als er geen vooruitgang zit in de weeën maar je er wel moe van wordt. Vooral de intensiteit van een wee zegt iets over de duur van de ontsluiting; hoe pijnlijker des te sneller het kan gaan. Wanneer de weeën nog niet echt pijnlijk zijn en nog niet regelmatig komen, probeer dan door te gaan met de dingen die je wilde doen. Dus wanneer je nog zou kunnen slapen ’s nachts, doe dat dan.

1. Zoek een rustige omgeving

2. Zorg voor een rustige ademhaling (door de neus in-,door de mond langzaam uit) en adem richting je buik. 


3. Zorg ervoor dat het lekker warm is (evt. sokken en kruik)|

4. Neem een warme douche of bad (dit laatste alleen wanneer de vliezen niet gebroken zijn, anders in overleg met ons)

5. Angst voor pijn en vechten tegen weeën werken remmend.

6. Probeer de pijn te zien als iets functioneels: de weeën zijn nodig om de baarmoedermond te openen, zodat het kind eruit kan!

7. Heb vertrouwen in eigen kunnen!

Rondom samenwerkingsverband

Rondom is het samenwerkingsproject van het Spaarne Gasthuis en de verloskundigenpraktijken in Haarlem. Samen organiseren we een informatieavond met als thema: de bevalling en het kraambed.