Kwaliteit

Beroepsorganisatie

De praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). We werken o.a. volgens de standaarden en richtlijnen die door de KNOV zijn opgesteld.

Kwaliteitsregister

We staan in het Kwaliteitsregister Verloskundigen (KNOV). Hiermee laten we zien dat wij onze kennis en vaardigheden actueel houden door middel van na- en bijscholing. En we zijn ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onderzoek

Wij vinden het belangrijk dat ons handelen gebaseerd is op gedegen onderzoek en onderbouwde uitkomsten. Daarom deden en doen we actief mee in verschillende onderzoeken. Zo werkten we in 2010 mee aan een groot landelijk onderzoek naar de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van verloskundige zorg in Nederland, de Deliver studie. Binnen dit onderzoek kreeg de praktijk van onze cliënten een 9.2 als rapportcijfer, een resultaat waar we trots op zijn.

Echo centrum en
kwaliteitstoetsing

Verloskundig Onderzoek Centrum “De Schoot” is ons centrum waar echografisch onderzoek wordt verricht. Dit is ons eigen centrum samen met drie andere praktijken. De kwaliteit wordt regelmatig getoetst door het VU medisch centrum in Amsterdam.

Samenwerkings-
verbanden

Er is een goede samenwerking tussen onze praktijk en het Spaarne Gasthuis– het regionale ziekenhuis van Haarlem en het VU medisch centrum, academisch ziekenhuis in Amsterdam. ‘Rondom’ is de naam van het samenwerkingsproject met het Spaarne Gasthuis. Er is intensief contact over inhoud van zorg en over de juiste zorg voor ieder individu.

Overige samenwerkingen

Direct contact en samenwerking is er met de kraamzorginstellingen, huisartsen, lactatiekundigen, consultatiebureaus en de jeugdzorg in de regio.

NIEUWS