Vaders

Vaders
Niet alleen voor vrouwen is het een ingrijpende periode van het leven om zwanger te zijn en ouder te worden. Ouder worden is net zo goed een spannende tijd voor de aanstaande vader. Op de praktijk merken wij dat (aanstaande) vaders ook vragen hebben als het gaat om zwanger zijn, bevallen en de tijd daarna. Kom mee naar het spreekuur en laat ons weten hoe we ook jou kunnen ondersteunen.
Vader cursus
O

mdat uit recent onderzoek gebleken is dat aanstaande vaders ook graag goed geïnformeerd wensen te worden als het gaat om zwangerschap en bevallen heeft David Borman, Verloskundige en vader, zelf een speciale cursus voor alleen mannen opgezet. Omdat wij veel enthousiaste reacties ontvingen over deze cursus hebben wij een deel van de cursus en David naar Haarlem gehaald. De cursus “Aanpakken voor aanstaande vaders – de Bevalling” wordt gegeven in het Onderzoekscentrum de Schoot.

Aanpakken voor Aanstaande Vaders
In Nederland is de aanwezigheid van de vader bij de bevalling gewenst en de norm. Wat precies zijn rol is, is voor veel mannen echter onduidelijk. David Borman, verloskundige, onderzoeker en trainer, ontwikkelde de cursus Aanpakken voor Aanstaande Vaders.
Word je binnenkort vader? Laat ons je ondersteunen.
Verlof
A

ls partner heb je recht op kort verlof om bij de bevalling te zijn en aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand. Daarnaast heb je na de bevalling recht op vijf werkdagen kraamverlof. Als jullie kind thuis wordt geboren, moet je het kraamverlof in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Wordt je kind in het ziekenhuis geboren, dan neem je het verlof op in de vier weken na thuiskomst van je baby uit het ziekenhuis.

Een partner is verplicht om de werkgever zo snel mogelijk te laten weten wanneer kraamverlof opgenomen wordt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Het kraamverlof kost geen vakantiedagen en het salaris wordt gewoon doorbetaald. In sommige cao’s of werkgeversregelingen staan andere afspraken over kraamverlof. Een partner heeft altijd recht op het wettelijke minimum aantal verlofdagen; zijn werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Aansluitend op het kraamverlof kan je als partner ouderschapsverlof opnemen. Elke ouder met kinderen onder de acht jaar heeft hier recht op.

Zorgaanbod
Bekijk ons zorgaanbod.
Praktijk
Bekijk hier onze praktijk.
Team
Ontdek ons team
NIEUWS